ورود تراکتورهای «کیس» با ارز دولتی

کدخبر: ۱۵۶۶

شرکت سهامی «آسودان ایران» روز ۱۴ شهریور سال ۱۳۲۷ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شرکت موفق شده است با حمایت وزارت کشاورزی تعدادی تراکتورهای «کیس» را با استفاده از ارز دولتی وارد کشور کرده و با ۱۵ درصد سود آنها را به کشاورزان واگذار کند.

شرکت سهامی «آسودان ایران» در این اطلاعیه از کشاورزان تقاضا کرده است که برای خرید این تراکتورها باید تقاضاهای خود را با تعیین محل املاک برای صدور اجازه مستقیما به وزارت کشاورزی ارسال کنند و برای استفاده از حق تقدم برای هر دستگاه تراکتور مبلغ ۶۰ هزار ریال (۶ هزار تومان) نقدا در حساب‌جاری شرکت سهامی آسودان در بانک ملی مرکز پرداخت نموده و یک نسخه از رسید بانک را به ضمیمه رونوشت تقاضانامه به وزارت کشاورزی ارسال کنند و یک نسخه هم به شرکت سهامی آسودان در خیابان شاهرضا (انقلاب امروزی) ارسال دارند تا به ترتیب در دفتر مربوطه ثبت شود و پس از صدور اجازه وزارت کشاورزی برای انعقاد قرارداد به شرکت آسودان ایران مراجعه کنند.