درمان کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران

کدخبر: ۱۵۶۲
براساس مقررات جدید بیمه درمانی، کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌توانستند برای معالجه به هر پزشک یا بیمارستانی که تمایل داشته باشند، مراجعه کنند.

براساس تغییراتی که از روز ۱۸ شهریور ۱۳۵۳ در ارائه خدمات درمانی داده شد، این عده نیز مشمول مقررات بیمه درمانی قرار گرفتند و افراد مزبور با پرداختن حق بیمه و فرانشیز (حق‌السهم مشارکت در خدماتی درمانی) از هر نوع خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

همچنین روز ۱۸ شهریور سال ۵۳ اعلام شد که دانشجویان از پرداخت شهریه معاف شده‌اند، به موجب دستورالعمل‌ اجرایی «فرمان آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و مدارس عالی» دانشجویانی که تعهد خدمت می‌سپارند می‌توانند از آموزش عالی رایگان استفاده کنند و از پرداخت شهریه معاف بمانند.

دکتر عبدالحسین سمیعی، وزیر علوم و آموزش عالی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: این دستورالعمل به دانشگاه‌ها و مدارس عالی ابلاغ شده است و کلیه دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی که بخواهند شهریه خود را بپردازند، امسال نیز به میزان سال‌های قبل از آنان شهریه دریافت می‌شود و شهریه از سال آینده مطابق هزینه سرانه هر دانشجو خواهد بود و کسانی که تعهد خدمت بسپارند، از پرداخت شهریه معاف هستند.