پنج سال بعد از تاسیس مدرسه صنعتی

کدخبر: ۱۵۵۴
گزارشگری در روز ۲۱ شهریور سال ۱۳۰۸ توانسته از مدرسه صنعتی دیدن کند. او درباره این مدرسه در روزنامه اطلاعات ۲۱ شهریور ۱۳۰۸ نوشته است: چه سعادتمند مملکتی که نصف و حتی ربع ساکنان آن را این گونه افراد صنعتگر و مولد ثروت تشکیل دهد.

پنج سال است مدرسه صنعتی مفتوح گردیده است و خوب به خاطر داریم در بدو تاسیس در سال ۱۳۰۳ (۹۲ سال پیش) در این مدرسه، شور و ولع خاصی بین اولیای دولت و طبقات دیگر موجود بوده و دولت برای تهیه لوازم این مدرسه و افتتاح کارخانه‌های آن دریغ نداشت، ولی بعد دیگر خبری نشد که نشد! دیروز این مدرسه را دیدم، قیافه باز و مسرور دکتر «اشترونک» از عشق و علاقه تام او به پیشرفت کار مدرسه حکایت می‌کرد.

در بازدید قسمت‌های فنی آن مدرسه، اشتیاق محصلان به آموختن صنایع نجاری و آهنگری و ریخته‌گری به خوبی روشن بود و می‌رساند که جوانان ما خواهان فراگرفتن صنایع هستند، تنها وسایل و ابزار (برای آنها) لازم است و باید این‌گونه مدارس توسعه پیدا کند تا عده دیگری از جوانان ما بتوانند به بازوی خود متکی باشند، نه اینکه چشم به کارکردن در ادارات دولتی بدوزند و فقط این مدرسه است که می‌تواند چنین افرادی تربیت کند!