ادغام وزارت پیشه و هنر در وزارت بازرگانی

کدخبر: ۱۴۱۴

روزنامه اطلاعات در روز هشتم دی‌ماه سال ۱۳۲۰ خبر از ادغام وزارتخانه پیشه و هنر و وزارت بازرگانی داد. در متن این خبر آمده بود: «وزارت بازرگانی ضمیمه وزارت پیشه و هنر شده و برای اجرای این منظور باید طبق قانون به موقع عمل شود. برای تامین این هدف، لایحه قانونی تحت چند ماده تهیه و تدوین شده و از تصویب هیات وزیران نیز گذشته است و به جلسه امروز مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

از قرار معلوم، پس از تصویب، قانون مزبور سازمان این دو وزارتخانه را یکی می‌کند و آن را که عبارتند از: قسمت کارخانه‌ها، قسمت بازرگانی و قسمت معادن تقسیم می‌کنند و دفتر، اداره بازرسی، کارگزینی، بایگانی و اداراتی نظیر آن یکی خواهد بود و از این راه در بودجه هر دو وزارتخانه مبالغ مهمی صرفه‌جویی خواهد شد و قسمت‌های مختلف این دو وزارتخانه تحت نظر چهار نفر مدیرکل اداره خواهد شد.»