املاک خالصه قاجاری

کدخبر: ۱۲۳۹
املاک خالصه قاجاری

پیش از کشف نفت در ایران یکی از عمده‌ترین منابع درآمد دولت، خالصه‌جات بود که دارای اهمیت ویژه‌ای به‌شمار می‌رفت. اطلاعات موجود در مورد املاک خالصه قاجاری اندک و اغلب به‌طور پراکنده است و تحقیق جامع و جداگانه‌ای نیز در این باب نشده است. به‌نظر می‌رسد مساله اصلی که کار را دشوار می‌کند، تنوع مطالب است. املاک خالصه در سراسر ایران گسترده و هریک تابع شرایط خاصی هستند، بنابراین در مورد مسائل کشاورزی و آداب و رسوم محلی تابع قانون واحدی نبودند، به علاوه تعداد آنها نیز متغیر بود و هریک به دلیلی در زمان‌های مختلف، به تملک دولت درآمده بودند. برای مثال دولت املاک الهیارخان آصف‌الدوله را که یاغی شده بود، ضبط کرد و املاک عیسی‌خان مجدالدوله را بابت حکومت گیلان از او گرفت.

املاک خالصه به دولت تعلق داشت و دیوان اغلب آنها را برای مدت نسبتا طولانی اجاره می‌داد. کشت در املاک خالصه توسط دهقانان انجام می‌گرفت و شرایط آن با دهات ارباب مشابه بود ولی دولت نیز گاه املاک خالصه را به‌جای پرداخت حقوق به‌عنوان تیول، در مقابل خدمت به افراد واگذار می‌کرد، به این جهت هم به آنها سخت علاقه‌مند بود. درباره وضعیت کشاورزان در دهات خالصه، اتفاق‌نظر وجود دارد. برای مثال سرجان ملکم در ۱۸۱۵ میلادی می‌نویسد: «زمین‌های خالصه را دهقانان طبق شرایطی که بسیار به صرفه آنان است، زراعت می‌کنند.» استک نیز در ۱۸۸۲م می‌نویسد: «ظاهرا مالیات اربابی از دهات خالصه کمتر است. زیرا مستاجران فقیرترند و مانند ارباب‌ها نمی‌توانند با دولت معامله کنند.» کرزن عقیده دارد که: «در معامله مستاجرین و دولت، معامله بیشتر به نفع مستاجرین است.» مالیات دهات یک کاسه تعیین می‌شد و در محل بین اهالی تقسیم می‌شد. نرخ مالیات و مأخذ آن تفاوت بسیار داشت. در هر نقطه از کشور یا حتی در یک ایالت چنین تفاوتی مشهود بود. بخش از مالیات جنسی از قبیل گندم، جو ، برنج و... بود و مابقی به‌صورت نقدی بود که شامل مالیات سرانه و گاه مالیات بر احشام بود. در این دوره بسیاری از منابع از وضعیت نامطلوب املاک خالصه خبر می‌دهند و با این وضعیت، این منبع اساسی دولت اقتصاد قاجاریه با چالشی اساسی مواجه شده بود.

منبع: منصوریه اتحادیه، اینجا طهران است، انتشارات تاریخ ایران، 1377.