رنگ در تهران دوره ناصری

کدخبر: ۱۰۷۵
در اینجا لازم است خاطرنشان سازم که امروزه در ایران دو رنگ، بیش از همه رنگ‌ها در ساختمان‌ها و عمارت‌های دولتی و غیردولتی و نیز در اشیای چوبین مثل میز و صندلی و نیمکت به‌کار می‌رود، این دو رنگ عبارتند از: سیاه و زرد. این رنگ‌ها که خاص کشور اتریش است بیش از سایر رنگ‌ها به چشم می‌خورد و در این خصوص باید گفت که ایرانیان از خود اتریشی‌ها هم اتریشی‌ترند.
رنگ در تهران دوره ناصری

درها و دروازه‌ها و حتی دروازه‌های غول پیکر اصلی شهر، چارچوب پنجره‌ها، نرده‌ها، قراول‌خانه‌ها و اسلحه‌خانه‌ها و خلاصه هر چیزی که به رنگ زدن احتیاج داشته باشد، دارای خطوط راه‌راه سیاه و زرد است.

منبع: بروگش، هینرش، ۱۳۷۴، در سرزمین آفتاب، برگردان به فارسی مجید جلیلوند، تهران، نشر مرکز