افشاگری که تکه تکه شد

کدخبر: ۹۰۰
انتشار کتاب «فاش می‌کنم» که از سوی «گیاکومو ماتئوتی» رئیس فراکسیون سوسیالیست‌ها در پارلمان ایتالیا نوشته شده بود، منجر به تکه تکه شدن جسد نویسنده‌ شد. این اثر حاوی انتقاد از روش انتخاباتی حزب فاشیست ایتالیا ازجمله وادارکردن رای‌دهندگان به رای دادن به نامزدهای این حزب و تخریب علنی دیگران و تقلب در انتخابات بود.
افشاگری که تکه تکه شد

نویسنده این کتاب در زمره سوسیالیست‌هایی بود که باور داشت هرگونه تغییر در نظام سیاسی باید از طریق رای مردم صورت پذیرد و به روش‌های انقلابی و تسلط دیکتاتوری پرولتاریا نیز عقیده نداشت؛ چراکه این طبقه را فاقد تجربه حکومت می‌دانست.

در پی انتشار کتاب«فاش می‌کنم»، ماتئوتی در دهم ژوئن از خانه‌اش ربوده شد و ۶۶ روز بعد جسد قطعه قطعه شده او در نزدیکی شهر رم پیدا شد. این رویداد منجر به تظاهرات سوسیالیست‌ها برای برکناری موسولینی شد که البته راه به‌جایی نبرد و حتی متهمان به قتل او مورد عفو قرار گرفتند.

زمانی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم فاشیسم از ایتالیا رخت بر بست و سوسیالیست‌ها در این کشور بر سر کار آمدند بار دیگر پرونده این قتل گشوده شد و متهمان به قتل «ماتئوتی» به حبس ابد محکوم شدند. هرچند کسانی که این پرونده را بار دیگر باز کردند نتوانستند شواهدی مبنی بر دست داشتن موسولینی در قتل «ماتئوتی» پیدا کنند.