جنگ اول در کتاب‌ها

کدخبر: ۷۵۰
جنگ جهانی اول از بزرگ‌ترین فجایعی بود که ایران از زمان نخستین برخوردش با دولت‌های اروپایی با آن روبه‌رو می‌شد. ایران با وجود اعلام بی‌طرفی و عدم شرکت رسمی در جنگ، همانند اغلب ممالک درگیر در آن جنگ ویرانگر، آسیب‌های جدی دید و کشور به بیغوله‌ای وهم‌ناک مبدل شد. مداخلات مهارگسیخته قوای مهاجم و لشکرکشی‌ها و تاخت و تازهای متوالی و بی‌امان دولت‌های متخاصم و نبردهای مدافعان مجاهد، سرانجام جای جای کشور را به میدان‌های جنگ تبدیل کرد. جنگ جهانی اول را به‌عنوان جنگ بزرگ می‌شناسند و بسیاری معتقدند که دنیا بعد از جنگ جهانی اول شکل دیگری گرفت.
جنگ اول در کتاب‌ها

در کتاب «تاریخ مخفی: علل پنهان جنگ جهانی اول» آمده است:  تاریخ جنگ جهانی اول دروغی است که عامدانه جعل شده و یک قرن است که حقایق جنگ را با موفقیت پنهان کرده‌اند و به دقت، تاریخی تحریف شده آفریده‌اند

 تا این واقعیت را پنهان کنند که بریتانیا مسوول آغاز جنگ بود نه آلمان.

 در «کتاب توپ‌های ماه اوت» نوشته باربارا تاکمن نیز می‌خوانیم:

تو‌پ‌های ماه اوت بر اولین ماه از جنگ جهانی اول تمرکز دارد که اوت۱۹۱۴ شروع شد و چهار سال به طول انجامید؛ جنگی خانمان‌برانداز که میلیون‌ها کشته بر جای گذاشت.

 باربارا تاکمن با جزئیاتی دقیق رویدادها و تصمیماتی را که منجر به این جنگ شدند، شرح می‌دهد و سپس به تشریح توانایی‌های نظامی کشورهای شرکت‌کننده در جنگ و سابقه‌ این توانایی‌ها می‌پردازد. او مردانی را موشکافی می‌کند که این جنگ را رقم زدند و آنچه در کابینه‌ها و ستادها و جبهه‌ها گذشت روایت می‌کند. جنگی که به سه قاره کشید و ارتش‌های چهار قاره در آن جنگیدند، نقطه‌ای از تاریخ که دنیای مدرن آغاز می‌شود و قرن نوزدهم پایان می‌گیرد.

تورج اتابکی نیز در کتاب « ایران و جنگ جهانی اول » به مساله جنگ جهانی اول در ایران می‌پردازد. جنگ جهانی اول که منجر به سرنگونی رژیم قاجار و جایگزینی رضاشاه به جای او شد، در تاریخ ایران مدرن بسیار مهم بود.انقلاب مشروطه ۱۹۰۶-۱۹۰۹ با هدف لغو رژیم خودسرانه و ایجاد قانون اساسی و پارلمان مدرن شکل گرفت؛ اما ناآرامی‌ها و شورش‌های فزاینده استانی توسط مردم کوچ نشین، هرج و مرج و بی‌ثباتی را به همراه داشت که با فشارهای جنگ و مداخله قدرت‌های خارجی تشدید شد.

ایران در آستانه فروپاشی قرار داشت، مدرنیزاسیون شکست خورده بود و ناامیدی و فشار فزاینده طبقات متوسط سرخورده، روشنفکران و جمعیت شهری، زمینه را برای تمرکز قدرت فراهم کرد.