درگذشت خوشنویس بزرگ

کدخبر: ۷۴۸
میرزا رضا کلهر، خوشنویس صاحب سبک و شهیر دوره قاجاریه ۲۹ مرداد ۱۲۷۱ ه.ش در اثر بیماری وبا درگذشت. او از نستعلیق‌نویسان زبردست مهم تاریخ هنر ایران است که شیوه خاصی در نستعلیق‌نویسی به‌وجود آورد. این شیوه بر نستعلق‌نویسان پس از او و تازمان حاضر بسیار موثر بوده و شیوه رایج در نستعلیق‌نویسی دوران معاصر شده است.
درگذشت خوشنویس بزرگ

کلهر در جوانی به سبب زندگی ایلی به سوارکاری و تیراندازی تمایل داشت. از این رو مردی خوش‌بنیه و نیرومند بار آمد. بعدها به‌کار خوشنویسی رو آورد؛ به تهران آمد و نزد میرزا محمد خوانساری شاگرد محمد مهدی تهرانی خوش‌نویسی را آموخت. از آنجاکه از استادان خود پیشی گرفت از روی خطوط باقی‌مانده از میرعماد مشق کرد. کلهر به دربار فراخوانده شد و استاد ناصرالدین شاه شد.

ناصرالدین شاه دستور داد او در وزارت انطباعات به‌کار گمارده شود اما از آنجاکه میرزا مردی بلندهمت و آزادمنش بود نپذیرفت و به کتابتی مختصر و دستمزدی اندک می‌ساخت. یک بار که ناصرالدین شاه به مشهد می‌رفت به شوق زیارت آستانه حضرت رضا در اردوی شاه ملازم شد.

او در این سفر در ضمن سفر کار خوشنویسی روزنامه وقایع اتفاقیه را انجام می‌داد که به تدریج چاپ می‌شد. پس از بازگشت از خراسان با شیوع همگانی وبا در تهران، او هم مبتلا شد و جان باخت.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.