انتشار روزنامه «برق»

کدخبر: ۶۳۶
۱۸مهر ۱۲۸۹ روزنامه تازه سیدضیاء طباطبایی‌یزدی به نام «برق» در تهران توزیع شد. دولت وقت روزنامه قبلی او به نام «شرق» را بسته بود که وی «برق» را با همان روش جانشین آن کرد. وی از مهر ۱۲۸۸ به انتشار نشریه «ندای اسلام» دست زده بود.
انتشار روزنامه «برق»

نشریه «شرق» هم که هزینه آن از سوی زرتشتیان و ارامنه تامین می‌شد، به‌دلیل اهانت به مجلس دوم توقیف شد. روزنامه برق پس از انتشار سیزده شماره توقیف شد و سیدضیاء به زندان محکوم شد؛ اما با تلاش عده‌ای از مشروطه‌خواهان آزاد شد و به خارج از کشور رفت. او دو سال در فرانسه و انگلیس به سر برد و به تحصیل زبان انگلیسی و فرانسه پرداخت.

هزینه تحصیلات وی توسط «اتحادیه دوستی ایران و فرانسه» تامین می‌شد.در دورانی که وی در خارج به‌سر می‌برد، با شرکت در جشن تاج‌گذاری جرج پنجم، به عنوان نماینده مطبوعات ایران از سوی دیپلمات‌های انگلیسی به عنوان مشاور، رایزن فرهنگی و سیاسی مورد توجه واقع شد. سیدضیاء از عاملان اصلی کودتای اسفند ۱۲۹۹ بود.