اعلام قطع رابطه با انگلیس

کدخبر: ۶۱۲
۲۴ مهر ماه ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق با حضور در مجلس شورای ملی موضوع قطع روابط ایران با انگلستان را اعلام کرد. نخست‌وزیر وقت ایران تاکید کرد که قطع رابطه با این دولت مداخله‌گر تاثیری در روابط و علائق مردم دو کشور نخواهد داشت.
اعلام قطع رابطه با انگلیس

مصدق گفت: ما در ۱۹ ماه گذشته کورس رسوایی دولت استعمارگر انگلستان را زدیم و آبرویش را در دنیا بردیم و اقتدار آن را تا توانستیم تضعیف کردیم. این دولت در این مدت از تحریم اقتصادی ما، توسل به دولت‌های دیگر ضد ما، رشوه دادن به دست‌نشاندگان داخلی و تحریک ایادی خود در ایران و تهدید و ارعاب نتیجه نگرفت. قبلا تهدیدهای نظامی آن هم اثری نکرده بود.

ما خواستیم که با قطع روابط به این تحریکات و تشبثات پایان دهیم. ما روابط گرگ با میش را نمی‌خواهیم. در طول تاریخ، از این روابط رنج‌های فراوان برده‌ایم. انگلستان مثل هر امپریالیست دیگر نمی‌خواهد ملل ضعیف رشد و ابراز وجود کنند و بنابراین داشتن رابطه با چنین دولتی درست و منطقی نبوده است.

ما می‌خواهیم رشد کنیم و روی پای خود بایستیم و خودمان باشیم که با داشتن رابطه با انگلستان، تحقق این آرزو امکان‌پذیر نخواهد بود. دکتر مصدق یک بار دیگر گفت که شرکت نفت انگلستان، دیگر روی ایران را هم نخواهد دید. نمایندگان مجلس این تصمیم نخست‌وزیر را با کف زدن و ابراز شادمانی تایید کردند. هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰ یعنی دو ماه پس از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت بود که مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را  به اتفاق آرا تصویب کرد.