برنامه‌های دکتر امینی

کدخبر: ۵۱۶
دکتر علی امینی، نخست وزیر وقت ۱۴ آذرماه ۱۳۴۰در اجتماع معلمان تهران گفت که برای انجام هرگونه اصلاحات در ایران، راهی جز نوعی انقلاب نیست.
برنامه‌های دکتر امینی

برنامه اصلی دولت امینی، تثبیت اقتصاد و مبارزه با فساد بود. اهم برنامه‌های اقتصادی دولت امینی شامل پایین آوردن قیمت‌ها و سعی در تقلیل هزینه زندگی، اقدام به اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت‌های بزرگ، حمایت از صنایع ملی، تامین حداقل معیشت کارمندان به‌خصوص فرهنگیان تثبیت سازمان وزارت دارایی و نظارت بر خرج به منظور تقلیل و به‌کار بردن وجوه عمومی در مصارف مقرره با اطمینان از نتیجه آن، اصلاح قوانین مالیاتی، حفظ موازنه ارزی و تعدیل واردات و توسعه و تشویق صادرات، تمرکز و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، رعایت صرفه‌جویی کامل در مخارج موسسات و ادارات و شرکت‌های دولتی و تصفیه ادارات دولتی از عناصر ناصالح می‌شد.

پس از پایان اعتصاب معلمان، مهم‌ترین دل‌مشغولی امینی بحران اقتصادی بود. دولت برای رفع بحران ارزی و ادامه طرح‌های برنامه دوم عمرانی کشور، به کمک ایالات‌متحده و نهادهایی مانند بانک صادرات و واردات، دی‌ال‌اف، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امید بسته بود که یا وابسته یا تحت نفوذ آمریکا بودند.سیاست‌های اقتصادی دولت امینی با مهار تورم (کاهش نرخ تورم از هشت درصد در سال ۱۳۳۹ به ۲ / ۱ درصد در سال ۱۳۴۲ و حفظ آن در محدوده یک تا پنج درصد طی دهه ۱۳۴۰) و بازگرداندن انضباط مالی و پولی به اقتصاد کلان کشور، محیط را برای فعالیت‌های اقتصادی، به‌‌ویژه فعالیت‌های بخش‌خصوصی مناسب گرداند.